dr JAN SANDNER
HELLO.
AKADEMICKA WYKŁADOWA PLATFORMA MULTIMEDIALNA
Akademicka wykładowa platforma multimedialna została uruchomiona wraz z ogłoszeniem pandemii w kraju w marcu 2020 roku, w celu zdalnego prowadzenia wykładów z przedmiotów Nauk o Ziemi, Zarządzania środowiskiem, Monitoringu środowiska, Studiów regionalnych, Planowania przestrzennego i waloryzacji dla studentów dziennych oraz podyplomowych na kierunku Ochrona Środowiska na UKSW.
Back to Top