KONTAKT

Na witrynie platforma multimedialna - dr Jan Sandner realizowane są jedynie wybrane treści wykładów akademickich z szeroko rozumianej problematyki ochrony środowiska, zarządzania zasobami środowiska przyrodniczego. Platforma multimedialna została uruchomiona w związku z ogłoszeniem pandemii w kraju w marcu 2020 roku, w celu zdalnego prowadzenia wykładów dla studentów dziennych oraz podyplomowych na kierunku Ochrona Środowiska na UKSW.